مدل سه بعدی لوستر Luster 3D

رایگان
دانلود : ۱۸
نظرات : ۰ [ثبت نظر]
بازدید : ۴۱۰
توضیحات
مدل سه بعدی لوستر که در فرمت obj و قابل استفاده در تمامی نرم افزارهای 3D می باشد.
فایل ها و فرمت ها
Luster 3D.rar 684.31 KB obj
مشخصات
نرم افزار Obj
Geometry Polygon mesh
Vertices ۳۴۲۹۸
Polygon ۳۴۰۰۰
UV Mapped
Animated
Rigged
Materials
Textures