مدل سه بعدی لوستر مدرن luster modern 3D

رایگان
دانلود : ۱۳
نظرات : ۰ [ثبت نظر]
بازدید : ۲۹۰
توضیحات
دانلود مدل سه بعدی لوستر مدرن همراه با جزئیات
فایل ها و فرمت ها
luster.rar 949.99 KB obj
مشخصات
نرم افزار Obj
Geometry Polygon mesh
Vertices ۲۸۸۹۶
Polygon ۲۸۲۱۳
UV Mapped
Animated
Rigged
Materials
Textures