سیتم مورد نیاز برای 3D Max 2021

جمعه ۰۶ فروردین ۰

سیتم مورد نیاز برای 3D Max 2021 سیستم مورد نیاز که توسط شرکت سازنده این نرم افزار پیشنهاد شده است.اگر دارای مدل سازی و رندرینگ بالایی هستین که از نظر سخت افزاری سیستم خود را ارتقاء دهید.

3D Max یک نرم افزار مدل سازی انیمشن سازی و شبیه سازی و زندرینگ است که به صورت کامل در این نرم افزار وجود دارد.

این نرم افزار یکی از محبوب ترین نرم افزارهای در ایران و جهان می باشد.این نرم افزار نقش مهمی در صنایع معماری ، فیلم سازی ، انیمیشن سازی ، مدل سازی و شبیه ساری و بازی سازی ایفا می کند.این نرم افزارها داری پلاکین های بسیار زیادی می باشد که کارایی این نرم افزار را بالا می برد و همچنین پشتیبانی از موتور های متنوع مانند : V-Ray ، Arnold که کارایی این نرم افزار را بالا می برد.


سیستم مود نیاز 

 •        Autodesk® 3ds Max 2021® with latest service pack
 • Windows® 10 or Windows® 7 64-bit Professional operating system
 • 64-bit Intel or AMD multi core processor
 • 8GB Ram
 • 2GB free disk space for installation
 • 3GB free disk space if downloading 
 • 2x NVIDIA GPUs with the following minimum specifications
  • CUDA compute capability 5.0 and higher
  • Driver needs to support CUDA 11 or higher. For Windows, this depends upon having NVIDIA Quadro driver version 451.48 or later