شرایط استفاده از امکانات فروشگاهی فایل آوران

About
فایل آوران یک فرصتی جدید برای کسب وکار انلاین می باشه که همه افراد با هر شرایط  سنی  که دارند می توانند در فایل آوران یک فروشگاه ایجاد کنند و برای خود کسب در آمد داشته باشند.
در فایل آوران بعد از اینکه ثبت نام انجام شد و کد فعالسازی به شماره همراهتان ارشال شد ، شما می توانید از فایل آوران خرید آنجام داده و فایل های خود را به صورت رایگان به اشتراک بگزارید.
و برای فروشنده شوید باید احراز هویت شوید.
در فایل آوران قوانین کپی و رایت به شدت رعایت می شود و به این صورت که فایل های بارگزاری شده باید متعلق به خود فرد باشد ، در صورتی که فردی از این قوانین پیروی نکند و اقدام به بارگزاری فایل های مشابه و یا متعلق به خود فرد نباشد فایل آران حساب این فرد را مسدود و از فروشنده شدن این کاربر جلوگیری خواهد کرد.
حساب مرتبط با شماره شباء باید متعلق به صاحب حساب کاربری باشد.
کلیه اطلاعات باید با تصویر کارت ملی مطابقت داشته باشد.